Het PaletEen wooninitiatief voor (jonge) mensen met lichamelijke beperkingen met een indicatie voor verblijf.
Wij zijn een woonvereniging, dat betekent dat wij gezamenlijk een huishouding hebben, maar we hebben allemaal ons eigen appartement. Wij wonen in Papendrecht.
Wij willen graag zelfstandig wonen, maar daar hebben we wel ondersteuning bij nodig: 24 uur per dag. Om te helpen bij de huishouding, de persoonlijke verzorging, (bijv. aan/uitkleden), persoonlijke begeleiding. Maar ook om te helpen dat we zo gezond blijven  als mogelijk is.
Wij wonen op de benedenverdieping en we hebben ook een gezamenlijke ruimte, waar we  kunnen koken, met elkaar eten en/of iets gezelligs doen samen. Ook vergaderen we daar geregeld.
Wat we willen is: zoveel als mogelijk “gewoon” te leven, net als ieder ander. We willen zelf bepalen hoe ons leven er uit ziet, onze eigen keuzes maken. Dat is voor ons heel belangrijk.