ANBI

Het bestuur

Financiën

________________________________________________________________________________________

ANBI:

Jaarverslag over 2020 van de Stichting Woongroep Papendrecht en haar activiteiten.

De Stichting Woongroep Papendrecht is opgericht in maart 1997 om een zelfstandige woonmogelijkheid in Papendrecht te realiseren voor zeven jonge mensen met een lichamelijke beperking. 
Aan het eind van het jaar 2000 konden de eerste bewoners hun eigen appartement betrekken, met een gemeenschappelijke ruimte. Woongroep Het Palet werd werkelijkheid op de begane grond van een nieuw appartementengebouw van de plaatselijke woningstichting.
Deze manier van wonen met zorg (geleverd door Syndion) was toen zeer vernieuwend en sloot aan bij de wensen van de bewoners voor meer zeggenschap en zo gewoon mogelijk leven.
Diverse adviseurs op het gebied van wonen en zorg hebben ons bijgestaan.
Extra geld was  nodig, niet alleen  voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, maar ook voor het oproepsysteem en de brandmelding. Zaken die anders door instellingen worden betaald. De Stichting kon dit bijeen krijgen van vele fondsen en sponsors.

Na de startperiode van de woongroep heeft de Stichting Woongroep Papendrecht de rol gekregen van Steunstichting.  De bewoners richtten hun eigen woonvereniging Het Palet op. Als het nodig was kon de woonvereniging een beroep doen op de Stichting voor fondsenwerving of andere hulp.

In 2013 is door de woonvereniging afscheid genomen van Syndion.  Een kleinschalige zorgaanbieder Wooncadans levert sindsdien niet alleen de zorg aan de woongroep Het Palet, maar ook aan een tweede groep die op de eerste verdieping is gestart, de Van Gogh woongroep.  
Hulp werd gevraagd om de financiering rond te krijgen voor de inrichting van de inloopruimte op de bovenverdieping en voor een rolstoelbus. 
In het najaar van 2013 is de nieuwe inloopruimte van de woongroep Van Gogh ingericht en zijn de activiteiten gestart. De rolstoelbus, vooral voor de dagbesteding, kon in december 2013 worden aangeschaft, met dank aan de verschillende  sponsors.

In 2016 is er geld gedoneerd zodat  de bewoners met elkaar op vakantie konden gaan.

In 2017 is er opnieuw geld gedoneerd zodat de bewoners met elkaar op vakantie konden gaan en nieuwe meubels in de gezamenlijke ruimte aangeschaft kunnen worden.

In 2018 zijn de bewoners opnieuw met elkaar op vakantie geweest en is de gezamenlijke ruimte van de bewoners geschilderd en zijn de gordijnen vervangen. Ook is er een plan gemaakte voor de renovatie van de binnentuin en zijn er fondsen benaderd om dit project te kunnen uitvoeren in het voorjaar van 2019.

De renovatie van de binnentuin is in juni 2019 afgerond en is uitgevoerd door Visser Hoveniers uit Papendrecht in samenwerking met vrijwilligers en is mede mogelijk gemaakt door financiële steun door HandicapNL, Pasmanstichting, A.A. De Haan Stichting, Rotaryclub, VEGO, Visser Hoveniers, Woonkracht 10 en de Fam. Van Herk. De vrijwilligers waren van de Rotaryclub Papendrecht, van Stichting Present, eigen vrijwilligers en familie van de bewoners. Tijdens de jaarlijkse herfstmarkt zijn alle betrokkenen nog even in het zonnetje gezet. Het resultaat mag er zijn; het is een rolstoelvriendelijke en onderhoudsvriendelijke tuin waarin het gezellig vertoeven is voor de bewoners.

In 2020 zijn er donaties ontvangen ter ondersteuning van woonvereniging Het Palet om diverse huishoudelijke aankopen te kunnen doen. Als gevolg van corona is er geen verloting en burendag georganiseerd waardoor die extra inkomsten ontbraken.

Terug naar boven

________________________________________________________________________________________

Het bestuur:

bestond bij de oprichting uit mensen met een netwerk in Papendrecht, onder voorzitterschap van de gepensioneerde directeur van de woningstichting. De ouders en bewoners waren vertegenwoordigd door éen ouder/initiatiefnemer.

In 2013 is gekozen voor vernieuwing van het bestuur en een vertegenwoordiging hierin van de beide woonverenigingen.  Woongroep Het Palet wordt vertegenwoordigd door Bert Veldhuizen, de woongroep Van Gogh door Carry Meijer.

Alle werkzaamheden voor de Stichting Woongroep Papendrecht gebeuren op vrijwillige basis. Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de bestuursleden van het eerste uur (Ko Stigter, Jan Mulder, Piet Bezemer, Tine Kouwenhoven) en aan onze  adviseurs (o.a. Aart Boogerd, Wim Ringelesteijn, Esther Haver Droeze ).
Piet Bezemer was niet alleen penningmeester van de Stichting, maar heeft ook de woongroep Het Palet de eerste 10 jaar begeleid, ook op het gebied van hun financiële huishouding.
We hebben eind 2013 afscheid genomen van Piet Bezemer, van voorzitter Kees Oskam en van Fred Strating.

In 2018 heeft Jannine van Dalen het penningmeesterschap over genomen van Jacco de Groot

Het bestuur bestond in 2020 uit 
Tine Kouwenhoven (voorzitter), Bert Veldhuizen ( secretaris  ), Jannine van Dalen (penningmeester) en  Carry Meijer (alg. bestuurslid).

 

April 2021

 

Bert Veldhuizen, secretaris

 

Terug naar boven

________________________________________________________________________________________

Financiën:Terug naar boven