Het begin

Zorg

Indicatie

Route

 

 

________________________________________________________________________________________

Het begin:

Twee jonge bewoners die in een instelling verbleven wilden graag een eigen woning waar 24 uur zorg geleverd zou kunnen worden. Daarom werd er een woonvereniging opgericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarbij stond zelfstandigheid en onafhankelijkheid voorop: ieder zijn eigen rolstoelwoning,  maar ook een gemeenschappelijke ruimte met keuken waar bewoners konden koken en met elkaar zouden kunnen eten. Er kwamen nog 5 bewoners op de benedenverdieping bij, anders was het initiatief financieel niet haalbaar om goede 24 uurs zorg te leveren. Zo werd Het Palet aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht, een wooninitiatief voor mensen met een lichamelijke beperking, een feit op 1 december 2000.  
Inmiddels is het 2013 maar nog steeds is voor ons heel belangrijk dat we zoveel als mogelijk  is onze eigen keuzes kunnen maken en zelf kunnen bepalen hoe ons leven er uit ziet. 

Terug naar boven

________________________________________________________________________________________

Zorg:

Wij krijgen de zorg die we nodig hebben: 24 uur per dag, iedere dag van de week. ’s Nacht is dat een (oproepbare) slaapdienst en overdag is er minstens 1 persoon op de groep aanwezig, die degene(n) die thuis zijn,helpt. Overdag gaan er ook bewoners naar  dagbesteding.
De zorg en begeleiding wordt geleverd door een kleinschalige zorgaanbieder: WoonCadans. Zij maken het rooster, maar wij hebben veel inspraak.

Terug naar boven

________________________________________________________________________________________

Indicatie:

Om bij ons te mogen wonen, ook in je eigen appartement, heb je een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ bepaalt de zwaarte van je handicap en hangt daar een “kaartje’ aan. Bijvoorbeeld:  ZZP LG05.  ZZP betekent ZorgZwaartePakket, LG  betekent Lichamelijk Gehandicapt en 05 is hoe zwaar je gehandicapt bent, dus hoeveel hulp je nodig hebt.
Wij hebben er voor gekozen de zorg via PGB te kunnen betalen. Van het zorgkantoor krijg je een hoeveelheid geld, afhankelijk van je indicatie. Dat geld komt op een aparte rekening en daarvan betaal je de zorg.

Terug naar boven

________________________________________________________________________________________

Route:

Papendrecht ligt langs de A15, globaal tussen Rotterdam en Gorinchem. Komend vanaf Gorinchem: 
- afslag Papendrecht, richting Centrum aanhouden (2x stoplichten).
- op de rotonde rechtdoor. 
- Dan 1e links (Jan Steenlaan) en meteen rechts (Ary Scheffersingel).
- De 1e straat links is dan de Vincent van Goghlaan. 
- In het midden van de straat ligt een appartementengebouw aan de linkerkant. De beganegrond van dat gebouw wordt bewoond door de woongroep. Komend vanaf Rotterdam:
- afslag Papendrecht West
- in de bebouwde kom staan 2 stoplichten vlak na elkaar. Bij het 2e stoplicht rechtsaf (Jan Steenlaan)
- vanafen meteen rechts (Ary Scheffersingel).
- De 1e straat links is dan de Vincent van Goghlaan. 
- In het midden van de straat ligt een appartementengebouw aan de linkerkant. De beganegrond van dat gebouw wordt bewoond door de woongroep.

Terug naar boven

_________________________________________________________________________________